• FENCA
  • FENCA
  • FENCA
  • FENCA
  • FENCA
  • FENCA
FENCA
FENCA
FENCA
FENCA
FENCA
FENCA
Корпоративна идентичност
Открита през 1993-та година, Federation of European National Collection Associations (FENCA) представлява интересите на европейския бизнес по управление на вземания пред европейските институции. С богатия си набор от членове, FENCA представлява 75 % от всички компании за управление на кредити, събирания на вземания и дълг в Европа.

Асоциацията, се довери на екипа на Forward за изграждането на корпоративна идентичност, която пряко да отговаря на мисията, целите и дейностите на FENCA, а именно създадване и подобряване на бизнес стандартите и добрите практики в колекторския сектор в целия Европейски съюз.
Sector Finance
Location Berlin, Germany
Date 05.05.2017
© 2022 FORWARD MEDIA. All Rights Reserved