• Imagifinity Brochure
  • Imagifinity Brochure
  • Imagifinity Brochure
  • Imagifinity Brochure
Imagifinity Brochure
Imagifinity Brochure
Imagifinity Brochure
Imagifinity Brochure
Корпоративна идентичност

Imagifinity е компания фокусирана в разработването на иновативно хардуерно и софтуерно решение за създаване на персонализиран, реалистичен 3D цифров модел.

Компанията се обърна към нас за да им помогнем с изготвянето на корпоративни, презентационни материали. 

Sector IT
Location Sofia, Bulgaria
Date 03.03.2020
© 2022 FORWARD MEDIA. All Rights Reserved